Vatrodojava

Vatrodojava.hr je stručni portal koji nudi rješenja zaštite građevine od požara. Naš stručni tim pruža usluge procjene ugroženosti, izrade elaborata za zaštitu od požara, projektiranja sustava vartodojave, nabavku i izvođenje sustava dojave požara te samo ispitivanje, puštanje u rad i redovite servise. 
Također, u skladu sa zakonom o Zaštiti od požara te narednim pravilnicima, pratimo sve aktualnosti vezane za osiguranje imovine i ljudi od požara. 
Na portalu možete pratiti dnevne aktualnosti vezane za požare u Republici Hrvatskoj.

Usluge:
-procjena ugroženosti
-izrada elaborata
-izrada idejnog projekta
-nabavka i prodaja opreme sustava vatrodojave
-izvođenje radova
-programiranje i puštanje u rad
-izrada projekta izvedenog stanja
-ispitivanje sustava vatrodojave
-redoviti servisi sustava varodojave
 

NOVO!
Ponuda paketa profesionalne zaštite od požara prema Preporuci za zaštitu arhiva notara, javnobilježničkih ureda i pismohrana!    više --->

POŠALJITE UPIT
prodaja@sigurnosni-sustavi.hr

 

O vatrodojavi

Pod pojmom dojava požara, tj. vatrodojava podrazumijevamo električne sustave koji u trenutku detekcije elemenata zapaljenja vrše funkciju signalizacije opasnosti uzbunjivanjem i po mogućnosti aktiviranjem izvršnih funkcija.


Uzbunjivanje se vrši:

  • zvučno-svjetlosnom signalizacijom;
  • dojavom na privatni kontakt putem telefonske ili GSM linije;
  • dojavom na Centralni dojavni sustav (CDS) dežurne čuvarske službe (unutarnje ili vanjske) ili vatrogasne postrojbe.


Izvršne funkcije sustava vatrodojave se odnose na upravljanje sustavima gašenja u slučaju detekcije vatre.

Sustavi vatrodojave se u praksi mogu svrstati na kućne samostojeće sustave, sustave vatrodojave za male poslovne objekte, urbane vile i sl, te na veće i velike objekte (industrija, hoteljerstvo...).

Prema zakonu o zaštiti od požara, podložnici profesionalnog sustava vatrodojave dužni su ugraditi sustav u objekt, dva puta godišnje ga servisirati (kako bi se smanjila mogućnost lažnih alarma ili greške sustava) te jednom godišnje odraditi ispitivanje funkcionalnosti sustava. Vatrodojavni sustav mora imati svoj projekt ili biti sastavni dio glavnog projekta građevine, a sam proces projektiranja i definiranja rasporeda elemenata sustava ovisi o pravilima struke i kompleksnosti građevine.

  O nama - Sve