GlobalFire equipment - svjetski renomiran proizvođač profesionalnih sustava vatrodojave.
Sustavi dojave požara GlobalFire equipment ustanovljeni su 1994. godine u Njemačkoj. više od 20 godina razvili su se kao vodeći brend sustava zaštite od požara u više od 75 država na svim kontitnentima. 
Proizvodi vatrodojave GlobalFire equipment-a pokrivaju čitavu lepezu prfoesionalnih sustava dojave požara u konvencionalnoj i analogno-adresabilnoj tehnologiji detekcije požara.

Analogno-adresabilne vatrodojavne centrale

JUNIOR 1

Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s jednom petljom                                                                        
Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 16 LED indikatora za vatrodojavne zone, s napajačkim modulom. Mogućnost programiranja putem računala. Plastično kućište.

 

JUNIOR 2

Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s dvije petlje                                                                              
Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 16 LED indikatora za vatrodojavne zone, s napajačkim modulom. Mogućnost programiranja putem računala. Plastično kućište.

 

J-NET-SC001

 

Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s jednom petljom                                                                          
Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.

 

J-NET-SC002

 

Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s dvije petlje                                                                                
Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.

J-NET-SC003

Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s tri petlje                                                                                
Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.

J-NET-SC004

Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s četiri petlje                                                                                
o 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.

J-NET-SC006

Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s šest petlji                                                                              
Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.

J-NET-SC007

Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s sedam petlji                                                                              
Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.

J-NET-SC008

Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s osam petlji                                                                              
Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.

J-NET-SC009

Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s devet petlji                                                                              
Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.

J-NET-SC010

Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s deset petlji                                                                               Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.

  Ponuda naših brandova - Sve