Office segment (koncencionalni i adresabilni)
Profesionalni sustavi vatrodojave za male i srednje građevine

1. Konvencionalni sustavi vatrodojave: Profesinalan vatrodojavni sustav se sastoji od centrale koja u instalacijskoj petlji (krugu, a ima u seriju povezane protupožarne elemente i ručne javljače te na centralu spojene sirene, bljeskalice i dojavu putem PSTN/IP/GSM linije. Sustav je atestiran kao profesionalni sutav zaštite od požara i zadovoljava zakonske propise.
Konvencionalni sustav daje alarm za cijelu petlju (detektori u svim prostorijama).

2. Analogno-adresabilni sustavi vatrodojave: Odrađuje funkciju kao i konvencionalni, ali raspoznaje svaki detektor po njegovoj adresi. Tako primjerice u velikim građevinama možemo na centrali dobiti informaciji o točnoj poziciji nastanka požara i ubrzati vrijeme evakuacije i gašenja.

PROJEKTIRANJE I ZAKONSKE ODREDBE

Uz sustav po potrebi (zavisno od zahtjeva građevine) se izrađuje projekt. 
Projekt može prethoditi ugradnji sustava ili se izrađuje osnovom ugrađenih elemenata (projekt izvedenog stanja). Razlikujemo izvedbeni projekt dojave požara i projekt izvedenog stanja: Izvedbeni projekt sustava vatrodojave je kod novih građevina sastavni dio glavnog građevinskog projekta, a u slučaju izgrađenog objekta koji nema sustav, po ugradnji vatrodojave se radi projekt izvedenog stanja koji mora zadovoljavati sva pravila struke.

Građevine koje su zakonski podložne obligaciji ugradnje sustava vatrodojave obavezno moraju imati:
-ažurnu projektnu dokumentaciju;
-dva puta godišnje servis sustava za koji se vodi knjiga održavanja sustava vatrodojave;
-jednom godišnje ispitivanje funkcionalnosti sustava vatrodojave koje vrši ovlašteni poslovni subjekt i za isto izrađuje izvještaj koji je sastavni dio knjige održavanja.
Odgovornost za navedene radnje snosi naručitelj radova, tj. investitor ili vlasnik građevine.
više pročitajte u Stručnim člancima na našem webu

 

  Ponuda sustava vatrodojave - Sve