Solution (rješenja za podložnike zakona - oprema i projekt)
Rješenja vatrodojave za velike građevine, industriju i kompleksne poslovne objekte

Pravilnikom o şustavima za dojavu požara (NN. 58/93.) određeno je da se sustav za dojavu požara primjenjuje na:

1. građevine i prostore za koje je, primjenom odgovarajuće metode procjene ugroženosti od požara (npr. TVRB 100, Euroalarm ili dr.), utvrđena obveza ugradnje sustava za dojavu požara kao posebne mjere zaštite od požara,

2. građevine i prostore za koje je obveza ugradnje sustava za dojavu požara kao posebne mjere zaštite od požara utvrđena temeljem posebnih propisa,

3. građevine i prostore za koje je obveza ugradnje sustava za dojavu požara propisana posebnim uvjetima građenja iz područja zaštite od požara.

Izuzetno, odredba točke 1. stavka 1. ovog članka, ne primjenjuje se na građevine i prostore na koje se primjenjuju mjere zaštite od požara višeg stupnja od stupnja utvrđenog primjenom te iste procjenske metode.

U tu svrhu za navedene podložnike Pravilnika vršimo rješenje po principu „ključ u ruke“, tj. od procjene, projektiranja, ugradnje do održavanja.

  Ponuda sustava vatrodojave - Sve