OBVEZNI I NEOBVEZNI ELEMENTI SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA

Sastavni dio sustava za dojavu požara čine:

1. plan sustava za dojavu požara,

2. plan uzbunjivanja,

3. knjiga održavanja i

4. upute za rukovanje i održavanje

koji su dio dokumentacije o sustavu za dojavu požara te se pohranjuju u blizini centrale za dojavu požara.

Za prostorno razmještene objekte postavlja se prethodna obavijest (prostorni nacrt, pokazna ploča i sl.) na mjesto dolaska vatrogasne postrojbe poradi pravilnog usmjeravanja vatrogasne tehnike.

Ministarstvo Unutarnjih poslova na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 58/93.) u prilogu 1. Pravilnika o sustavima za dojavu požara propisuje koji su elementi sustava vatrodojave obavezni, a koji su neobavezni. 

CRVENO SU OZNAČENI OBAVEZNI ELEMENTI:

A - automatski javljač požara              
B - centrala za dojavu požara      
      
C - uređaj za uzbunjivanje               
D - ručni javljač požara                   
E - uređaj za prosljeđivanje dojave požara      
F - centrala za prijam dojave požara
G - uređaj za upravljanje uređajima protupožarne zaštite
H - automatski uređaji protupožarne zaštite
J - uređaj za prosljeđivanje dojave smetnji
K - centrala za prijam dojave smetnji
L - uređaj za napajanje energijom


  Sve o vatrodojavi - Sve