Kako nastaje vatra

Vatra - je prirodna pojava koja prati neke kemijske procese, osebujno-burnu oksidaciju organskih tvari, pri kojoj nastaje toplina i svjetlost (gorenje). Vatra je vidljiva kemijska reakcija i to je ujedno brz, samoodrživ oblik oksidacije tijekom kojeggorivo emitira gorući užareni plin u obliku pomičnog svjetlećeg plamena. Vatra može biti i obojana raznim pirotehničkim kompozicijama.

Savjetujemo Vas:
Što je vatrodojava i kako funkcionira sustav dojave požara?
- Koju opremu odabrati?
Zašto je potrebno projektiranje sustava vatrodojave?

  Sve o vatrodojavi - Sve